Fiscaal aftrekbaar!

geld

Dienstencheques leveren een fiscaal voordeel op. Dit wil zeggen dat je het bedrag dat je hebt uitgegeven aan dienstencheques mag inbrengen als belastingvermindering. Het maximumbedrag dat je mag inbrengen verschilt van jaar tot jaar, en fluctueert mee met de index. De effectieve belastingvermindering bedraagt 30%. De kost van uw dienstencheque is dus €8,5 - 30% = €5,95.

Veel moet je hiervoor niet doen: Sodexo stuurt elk jaar een fiscaal attest dat je bij de belastingaangifte moet voegen. De cijfers die daarop staan kan je overnemen in het daarvoor bestemde vak. Wie de online belastingbrief tax-on-web gebruikt, moet gewoonlijk niets doen: het bedrag dat aan dienstencheques is gespendeerd staat meestal al vooraf ingevuld. Wie de papieren versie invult, moet in rubriek D van vak IX naast code *364 het bedrag invullen. Twee dingen: vul het totaal gespendeerde bedrag in (de berekening wordt door het systeem zelf gemaakt) en vul een bedrag in dat niet hoger ligt dan het vastgestelde plafond voor dat jaar.

Door het fiscale voordeel zijn dienstencheques nog aantrekkelijker dan ze in feite al zijn. Voor €5,95 kan je als full time werkend gezin niet meer in je al beperkte vrije tijd laten snijden!